Broșuri de prezentare

Descriere

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea și managementul riscului la inundații are drept scop reducerea consecințelor negative pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitate economică asociate inundațiilor. În acest sens statele membre au obligativitatea identificării bazinelor hidrografice şi zonele costiere care prezintă risc la inundații, de a întocmi hărți ale riscului la inundații şi de a elabora planuri de management a riscului la inundații pentru respectivele zone.

Directiva Inundatii 2007 60 CE

Informațiile primare cu privire la zonele inundabile au fost realizate de către Administrațiile Bazinale de Apă, prin birourile de Apărare împotriva inundațiilor sub coordonarea tehnică a Institutului Național de Hidrologie si Gospodărire a Apelor (INHGA), care a prioritizat, a selectat și a validat informațiile furnizate din teritoriu.

Toate datele tabelare și în format GIS au fost realizate în conformitate cu cerințele Directivei Inundații 60/2007/CE, folosind metodologiile elaborate de INHGA. Aceste date sunt cuprinse și în planurile de apărare la nivel județean.

Directiva analizată statistic

Dintre fenomenele naturale care produc victime şi afectează negativ activităţile umane, inundaţiile sunt cele care, prin proporţiile şi frecvenţa lor, au consecinţele dintre cele mai grave. În urma producerii celor 39 de evenimente istorice semnificative naţionale selectate, au rezultat 237 de victime, având astfel o medie de aproximativ 6,6 victime pe eveniment. O reprezentare grafică a victimelor şi a numărului evenimentelor naţionale înregistrate pe fiecare Administraţie Bazinală este redată în figura 1.                                                         

               

Figura 1. Reprezentare grafică a numărului de evenimente semnificative naţionale şi a victimelor asociate, pe Administratie Bazinala de Apa

Aplicarea metodologiei privind delimitarea APSFR, utilizarea tuturor informaţiilor disponibile la acest moment, precum şi întâlnirile dintre România şi autorităţile competente din ţările vecine, au determinat stabilirea a 375 de zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii pe întreg teritoriul României. Administraţia Bazinală de Apă cu numărul cel mai semnificativ de zone APSFR a fost ABA Siret cu 54 de zone, urmată de ABA Mureş cu 51 de zone, aşa cum se poate observa din figura 2, prezentată mai jos.

                                           

Figura 2. Distribuția zonelor APSFR pe Administrații Bazinale de Apa