Istoric

Poziția geografică
– in zona temperată
– la est de „Carpații Orientali”
– in preajma spațiului pontic
Marile unități de relief:
-zona montana: Carpații Orientali
-zona Subcarpatica
-zona de podiș
-Podișul Central Moldovenesc
-zona de câmpie
-Câmpia Siretului inferior
-zona de luncă
-Lunca Siretului
Suprafața totală: 44.871 km2
-în Romania (12% din teritoriul țării) 42.890 km2
-în administrarea A.B.A. Siret (8.08%) 28.878 km2
Lungimea totala a râului Siret: 647 km
-din care in România: 559 km
Lungimea totală rețea hidrometrică: 15.836 km
-în România: 15.157 km
-în administrarea A.B.A. Siret: 10.415 km
Număr cursuri de apă codificate: 1.013
Altitudinea medie a bazinului: 515 m
DESPRE NOI