SGA Bacău-Despre noi

S.G.A. BACAU administrează apele din domeniul public al statului si infrastructura formata din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, regularizări si apărări de mal prize de apa si alte lucrări specifice (veghe hidrologica, hidrogeologica si de monitorizare a calității resurselor de apa) aflate în patrimoniul sau, în scopul cunoașterii si a gestionarii unitare a resurselor de apa de suprafața si subterane din jud. Bacău si parțial din jud. Harghita si jud. Covasna.

S.G.A. BACAU este situat în partea centrală a bazinului hidrografic Siret şi administrează apele de suprafaţă şi subterane din bazinul hidrografic Siret situate pe teritoriul jud. Bacău -2157 km ( fără bazinul hidrografic Bârlad) și parțial în jud. Harghita (158 km) şi Covasna (53 km).

 

 

REŢEA HIDROGRAFICĂ

             -lungime totală 2368 km din care:

                        –       jud. Bacău – 2157 km

                        –       jud. Harghita – 158 km

                        –       jud Covasna – 53 km

            – suprafață bazin hidrografic -5610 kmp

 

LUCRĂRI DE APĂRARE:

                        -lacuri de acumulare – 2 buc. (V total=92,65mil mc)

                        -Prize de apă – 1 buc

                        -îndiguiri – 51,62 km

                        -regularizări si apărări de maluri –87,292 km

                         

REŢEAUA HIDROMETRICĂ:

                        -2 staţii hidrologice (Bacău şi Oneşti)

                        -49 staţii hidrometrice pe râuri lacuri şi la marile folosinţe

                        -34 posturi pluvio

                        -2 staţii evaporimetrice

                        -20 statii hidrogeologice

 

 AX CADSTRAL

                        – lungime de referinţă -471 km

                        – număr borne – 465 buc.

 

v  SECŢIUNI  DE CONTROL PRIVIND CALITATEA APEI

-monitoring de supraveghere -16 sectiuni

-2 pe râul Siret:

-3 pe râul Bistriţa:

-4 pe râul Trotuş:

-8 pe afluenti

                        -monitoring operational -11 sectiuni

                        -monitoring de potabilizare – 6 sectiuni

                        -monitoring pentru zone vulnerabile la nutrienti -7 sectiuni

                        -monitoring lacuri – 2 sectiuni

Obiecte  de activitate :

 • Gospodărirea durabila a resurselor de apa in spațiul hidrografic Siret.
 • Implementarea Directivelor Europene pentru atingerea  “stării bune” a apelor in spațiul hidrografic Siret.
 • Cunoașterea, conservarea si protecția resurselor de apa.
 • Apărarea împotriva inundațiilor.
 • Exploatarea si întreținerea lucrărilor de gospodărire a apelor.
 • Avertizarea utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice locale despre pericolul producerii unor poluari accidentale.
 • Asigurarea dezvoltarii unitare a infrastructurii in domeniul gospodaririi apelor, prin realizarea unor obiective de interes public national, constand in surse noi de apa si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
 • Asigurarea serviciilor de gospodarire a apelor la nivelul solicitarilor.
 • Informarea publicului despre problemele apei si ale protectiei mediului

 

Atributiile privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale

 

 • Asigura aplicarea strategiei si coordonarea tehnica de specialitate la nivel judetean a actiunilor preventive si operative pentru apararea împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Coordoneaza, prin Directorul unitatii, Grupul de Suport tehnic al CJSU Bacau pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Elaboreaza Planul Judetean de Aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru întocmirea planurilor de aparare specifice;
 • Avizeaza planurile de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale municipale, orasenesti si comunale, în vederea aprobarii de catre presedintele Comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
 • Coordoneaza tehnic actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Asigura, prin Centrul operativ al S.G.A. Bacau în colaborare permanenta cu Centrul Operational al I.S.U. “maior C-tin Ene” jud. Bacau, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situatiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dupa încetarea acestora, precum si transmiterea lor la Centrul Operativ al Ministerului Mediului si la Centrul Operativ al D.A.”Siret”;
 • Asigura organizarea anuala a actiunii de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare împotriva inundatiilor precum si urmarirea realizarii masurilor si lucrarilor stabilite cu aceasta ocazie;
 • Participa la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versanti, accidente la constructii hidrotehnice, seceta hidrologica si poluari accidentale.DESPRE NOI