Relații cu presa / mass-media

Persoana responsabilă la nivelul Administrației Bazinale de Apă Siret este doamna GEORGIANA CERNAT, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Telefon: +40 234 541 646 / interior 260

Email: :georgiana.cernat@das.rowater.ro