Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la nivelul Administrației Bazinale de Apă Siret este doamna GEORGIANA CERNAT, Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Telefon: +40 234 541 646 / interior 260