SGA Neamț-Despre noi

SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR – NEAMŢ

 

Învecinat cu judeţele Suceava la nord, Harghita la vest, Bacău la  sud şi cu judeţele Iaşi şi Vaslui la est, judeţul Neamţ se încadrează din punct de vedere geografic între  46040’ şi 47020’ latitudine nordică şi 25043’ şi 27015’ longitudine estică. Formele de relief au înălţimi cuprinse între 1907m (vârful Toaca) şi 169 m (lunca Siretului).

Reţeaua hidrografică de pe teritoriu de competenţă a Sistemului de Gospodărire a Apelor  Neamţ măsoară o lungime de cca 2302 km ape de suprafaţă, o densitate medie de 0,36 km râu/km2, suprafaţa bazinului totalizând 6458 km2.

Date climatice:

a. Precipitaţii:

– zona montană                                                           780,5 mm/an;

– zona deal-podiş                                                         660,3 mm/an;

– zona de şes                                                               539,9  mm/an.

 

            b. Temperatura medie anuală:

– zona montană                                                           1,7°C;

– zona deal-podiş                                                         10,4°C;

– zona de şes                                                                 9,3°C.

 

 Date morfologice ale bazinului hidrografic Siret:

– altitudinea medie                                                     613 m;

– panta medie                                                                4,3 %;

– grad de împădurire                                                   49,0 %;

 

 

Obiectul de activitate

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ – subunitate de gospodărire a apelor a Administraţiei Bazinale de Apă Siret din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, având sediul în Piatra Neamţ, b-dul Dacia nr. 5A, tel: 0233 217177, 0233 217490, fax: 0233 213970, e-mail: dispecer@sgant.das.rowater.ro.

·       Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ exercită administrarea directă a apelor din bazinul hidrografic al râului Siret şi afluenţi (r. Moldova, r. Bistriţa, r. Ozana, r. Cracău,  r. Bistricioara) şi asigură gospodărirea într-o concepţie unitară a acestora, răspunzând pe ansamblul sub-bazinelor hidrografice din judeţele Neamţ şi parţial Harghita de cunoaşterea situaţiei meteorologice şi hidrologice, de avertizarea pericolului de inundaţiei şi a fenomenelor meteorologice periculoase, de exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de amenajare a apelor şi de dezvoltare a acestora, protecţia albiilor şi malurilor cursurilor de apă.

·        Asigură, prin activitatea sa, aplicarea legilor, a hotărârilor Guvernului, a ordinelor Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al Administraţiei Naţionale „Apele Române” în scopul aplicării strategiei naţionale în domeniul gospodăririi apelor.

 

·        Administrează:

–         2302 km reţea hidrografică codificată;

–         2 acumulări cu un volum total de 0,113 mil. mc;

–         13 amenajări şi consolidări de maluri cu o lungime de 33,07 km;

–         29 regularizări de albii cu o lungime de 56,00 km;

–         12 îndiguiri cu o lungime de 58,56 km

 

 

Reţeaua de supraveghere a mediului aerian şi hidric

 

–    1  staţie hidrologică la Piatra Neamţ;

–  30  staţii hidrometrice pe râuri;

–    4  staţii hidrometrice pe lacuri;

–    2  staţii evaporimetrice pe lacul Izvoru Muntelui;

–  35  staţii hidrogeologice – cu 100 foraje.

 

CALITATEA APELOR

1.    Lungimea reţelei hidrografice controlate :   525  km

2.    Monitoringul  calitativ al apelor:

2.1. Subsistemul ,,ape curgătoare de suprafaţă’’ :

– ape suprafaţă :  – 18 secţiuni de monitoring

2.2. Subsistemul ,, lacuri naturale şi artificiale’’ :  – 7 secţiuni de monitoring

2.3. Subsistemul ,, ape subterane freatice’’ : – 12 secţiuni-foraje reprezentative

2.4. Subsistemul ,, ape uzate-surse de poluare semnificative’’ : – 43 folosinţe industriale

3. Surse de impurificare:

– zone „fierbinţi”  – râul Bistriţa  – canal UHE, aval platforma

industrială  Săvineşti

 

Organizarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamţ:

 

Compartimente funcţionale:

Dispecerat, situații de urgență – inundații, secetă, poluări

Şef birou:         – ing. Valeriu-Paul Simion (e-mail: valeriu.simion@sgant.das.rowater.ro)

(e-mail: dispecer@sgant.das.rowater.ro)

Exploatare Lucrări

Şef birou          – ing. Marcel Irofte (e-mail: marcel.irofte@sgant.das.rowater.ro )

Gestiunea Resurselor de Apă

Şef birou          –ing. Ştefan Glodeanu (e-mail: stefan.glodeanu@sgant.das.rowater.ro )   

Staţia hidro Piatra Neamţ:

Şef staţie         – ing. Irina Gherasim (tel. / fax: 0233 226825;  (e-mail: shnt@sgant.das.rowater.ro )

Comp. Resurse Umane, Relaţii cu publicul, Administrativ

Şef comp.        – inspector RU Constantin Niţă (e-mail: constantin.nita@sgant.das.rowater.ro )

 

 

Comp. Juridic şi Contencios

Consilier juridic            jr. Elena Surdu (e-mail: elena.surdu@sgant.das.rowater.ro )

Comp. Achiziţii, Lucrări şi Servicii Speciale, Aprovizionare

Responsabil activitate: ing. Bogdan-Paul Pascaru (e-mail: bogdan.pascaru@sgant.das.rowater.ro)

 

Structuri operative:

Laborator

Şef laborator   – bioing. Iuliana Gătej (e-mail: iuliana.gatej@sgant.das.rowater.ro )

 

Formaţii de lucru:

  Formaţia Bistriţa Amonte (Poiana Teiului, sat Poiana Largului, tel.. 0233 257041)

Şef formaţie – tehn. Rodica Păvăleanu (e-mail: rodica.pavaleanu@sgant.das.rowater.ro)

 

Formaţia Bistriţa Aval (Piatra Neamţ, str. Nordului nr. 1, tel. 0233 211553)

Şef formaţie  – tehn. Mihai Sandu (e-mail: mihai.sandu@sgant.das.rowater.ro)

 

Formaţia Siret – Moldova (Roman, str. Renaşterii nr. 36, tel.: 0233 743676)

Şef formaţie  – ing. Mihai Filip

 

Formaţia Moldova – Ozana (Târgu .Neamţ, str. Română nr. 60, tel.: 0233 662925)

Şef formaţie  – tehn. Vasile Sava (e-mail: vasile.sava@sgant.das.rowater.ro )
DESPRE NOI