Informare

INFORMARE

 

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET Bacău anunță obținerea Autorizației de Construire nr. 21/28.04.2023 și începerea execuției lucrărilor aferente proiectului „Amenajare râu Trotuș și afluenți pe tronsonul Ghimeș–Urechești, județul Bacău, Obiectul IV – Agăș, Etapa a II-a.

Amplasamentul lucrărilor: comuna Asău, sat Ciobănus Straja și extravilan.

Capacități propuse a se realiza: apărări de mal cu gabioane L = 2.230 m, apărăi de mal cu ziduri din beton L=450 m, recalibrare albie L=1920 m, praguri 11 buc

 

 

 

 

TITULAR,

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET BACĂU

DIRECTOR,

Drd. ing. ec. Relu ADAM