ANUNŢ  PUBLIC

 

A.B.A. SIRET anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru proiectul LUCRĂRI DE CONSERVARE A LACULUI ROȘU, JUDEȚUL HARGHITA ce urmează a fi realizat în municipiul Gheorgheni, stațiunea Lacu Roșu – extravilan, județul Harghita.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00, precum și la Primăria Gheorgheni, Piața Libertății, nr.27 în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita pe tot parcursul procedurii de reglementare. (Fax: 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro) .