1. Anunț concurs Director SGA Suceava
  2. Anunt rezultate selectie dosare concurs director SGA Suceava
  3. Anunt rezultate proba scrisa concurs director SGA Suceava
  4. Anunt rezultat proba interviu concurs ocupare post vacant Director la S.G.A. Suceava
  5. Anunt rezultate finale concurs ocupare post vacant Director la S.G.A. Suceava