1. Anexa 2 – Anunt de scoatere la concurs muncitor necalificat la Birou Hidrologie
  2. Anexa 6 – Anunt rezultate selectie dosare inscriere la concurs muncitor necalificat in cadrul Biroului Hidrologie
  3. Anunt rezultate proba scrisa la concurs muncitor necalificat in cadrul Biroului Hidrologie
  4. Anunt rezultate proba interviu la concurs muncitor necalificat in cadrul Biroului Hidrologie
  5. Anunt rezultate finale la concurs muncitor necalificat in cadrul Biroului Hidrologie